Framers: Wat mensen beter kunnen dan computers

Framers: Wat mensen beter kunnen dan computers

Artificial intelligence wordt steeds ‘slimmer’, maar wij mensen hebben een geheim: wij kunnen framen.

Dit boek is vooral relevant voor marketeers die verder willen kijken dan winstmaximalisatie. Bij meervoudige waardecreatie is het bewust gebruiken van frames een interessante manier om vanuit meerdere perspectieven te analyseren en beslissen.

Framing, maar dan anders

Mensen, zeker marketeers en politici, gebruiken frames om informatie zo te (her)kaderen dat het onze mening of gedrag beïnvloedt. Aan de andere kant van dezelfde medaille beschrijven gedragswetenschappers het ‘framing-effect’ als een zwakte van het menselijk redeneringsproces. In het boek Framers – Wat mensen beter kunnen dan computers hanteren de auteurs dezelfde term, maar in een andere betekenis: het gaat niet om de manier waarop zaken gepositioneerd of ervaren worden, maar om het opzettelijk toepassen van frames.

Door het bewust inzetten van frames kunnen we andere opties zien en betere besluiten nemen. Of je frames nu beschrijft als perspectieven, representaties, mentale modellen of cognitieve sjablonen, in de kern gaat het niet om wat je wel en niet ziet, maar om wat je door de frames kunt zien.

Marketeers: Van misleiding naar meervoudige waardecreatie

Hoewel het boek niet specifiek gericht is op marketeers, bevat het wel veel interessante aanknopingspunten. Zo moet een marketeer als geen ander in staat zijn om door de ogen van de (potentiële) klant te kijken. Dat is een prima frame om tot betere marketingbesluiten te komen. Maar ook een langetermijnperspectief op nieuwe kansen en bedreigingen heeft baat bij het kunnen inzetten van frames.

Het boek is vooral relevant voor marketeers die verder willen kijken dan winstmaximalisatie. Bij meervoudige waardecreatie is het bewust gebruiken van frames een interessante manier om vanuit meerdere perspectieven te analyseren en beslissen.

Kan AI ook framen?

AI-systemen kunnen zeker helpen bij het framen van informatie. Met de komst van ChatGPT zijn er alweer meer mogelijkheden dan bij het verschijnen van dit boek. Ook deze ontwikkeling ondersteunt de gedachten dat het de mens is die uiteindelijk goed begrip moeten hebben van de context, de juiste vragen moet stellen, en de mogelijke gevolgen van verschillende keuzes moet overzien.

De balans tussen rigoureus nadenken en begrensde fantasie

Om een goede framer te worden gaan de auteurs uitvoerig in op allerlei aspecten van de menselijke cognitie. Van causaliteit en tegen feitelijk denken, tot begrenzen en herkaderen. In de eerste 240 pagina’s zitten de inzichten soms verstopt in de vele voorbeelden en wetenschappelijke verklaringen, om vervolgen in de laatste vijf pagina’s te worden omgezet in korte gids voor het werken met frames.

Het is geen makkelijk leesbaar boek en staat ook niet bomvol met nieuwe inzichten. Maar als lezer word je zeker uitgedaagd om over je eigen denken na te denken. Als je beter en bewuster frames wil inzetten, is het de tijdsinvestering meer dan waard.

Deze boekrecensie is geschreven in samenwerking met de NIMA community van Register Marketeers en verscheen eerder op: Marketingfacts en Managementboek.nl.